دفتر تهران

86030094 (021)

فکس

86031876 (021)

پست الکترونیکی

info@saponine.com

تهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان قندی- کوچه بیستم- پلاک5 - واحد4  

کارخانه

33338380(038)

 

33348698(038)

فکس

33348699(038)

شهرکرد- قطب صنعتی- خیابان بیست متری بیست و یکم