وبلاگ

ژوئن 28, 2021
بتادین پوودون آیدان 10% ساپونین

محلول پوویدون آیدان

پوویدون ـ آیودین (PVP-I) یا آیودوپوویدون که به بتادین یا دوا گلی نیز معروف است، ماده‌ای گندزدا است که برای ضدعفونی کردن پوست، قبل و بعد از جراحی به […]